fredag 1. mars 2013

Formelsamling på nett

Etterhvert som mer og mer av matematikkundervisningen foregår med pc eller nettbrett lett tilgjengelig, er det kanskje greit å ha en formelsamling der en kan slå opp de vanligste reglene.

Jeg har laget en slik formelsamling rettet mot elever som tar programfag i videregående skole. Forhåpentligvis skal den kunne vises greit på alle de ulike plattformene elever og lærere idag bruker i sin undervisning.

Formelsamlingen finner du her: www.matematikkskolen.no. (Hvis denne koblingen ikke fungerer som den skal kan du bruke www.kalkulus.no/wordpress)

Fordelen med denne formelsamlingen er at alt innholdet ligger umiddelbart tilgjengelig på nettsiden, uten at du må åpne et nytt dokument som f.eks. en PDF-fil. Likevel er matematikken på siden godt lesbar takket være mathjax som jeg har beskrevet tidligere. Med tiden håper jeg å lage mer utfyllende og forklarende innhold, ikke som et selvstendig læreverk, men som et godt supplement og referanse.

Det er sikkert mange ting som kunne vært gjort bedre og annerledes i formelsamlingen. Dessuten kan det forkomme feil eller ting som bør være mer presist formulert. Hvis du har kommentarer, gode forslag eller rett og slett har lyst til å hjelpe meg å forbedre formelsamlingen så vil jeg gjerne høre fra deg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar